kidzsearch.com > wiki   Explore:web images videos games  

Der er et yndigt land
KidzSearch Safe Wikipedia for Kids.
Jump to: navigation, search

File:Der er et yndigt land.ogg "Der er et yndigt land" ("There is a Lovely Country") is the national anthem of Denmark.

Danish lyrics

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand :|
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal :|
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid :|
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten :|
Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt :|
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer :|
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan! :|
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå :|
Help Improve This Page: Please contact us to become an approved KidzSearch editor and provide your credentials. Provide feedback on this article in our Der er et yndigt land Forum