kidzsearch.com > wiki  

List of rivers of GreeceKidzSearch Safe Wikipedia for Kids.
Jump to: navigation, search

This is a list of rivers that are at least partially in Greece. The rivers flowing into the sea are sorted along the coast. Rivers flowing into other rivers are listed by the rivers they flow into.

List of rivers

Adriatic Sea

Ionian Sea

Rivers in this section are sorted north (Albanian border) to south (Cape Malea).

Aegean Sea

Rivers in this section are sorted south (Cape Malea) to northeast (Turkish border).

Ancient rivers and streams

List by letter

Acheloos, Agrafiotis, Alfeios, Aoos/Vjosë, Arachthos, Ardas, Aroanios, Axios/Vardar, Cephissus (Athenian plain), Cephissus (Boeotia), Charadros, Despatis, Drino, Elissos, Elpeus, Enipefs, Eridanos, Erymanthos, Erythropotamos, Eurotas, Evinos, Evros/Maritsa, Gallikos, Glafkos, Gorgopotamos, Granitsiotis, Haliacmon, Ilissos, Inachos, Kladeos, Krathi, Krausidonas, Krios, Ladon, Larissos, Lousios, Megdova, Meilichos, Mornos, Neda, Nestos/Mesta, Oenus, Pamisos, Peiros, Pindus, Pineios (Peloponnese), Pineios (Thessaly), Plataneiko, Sarantaporos (Epirus), Sarantaporos (Thessaly), Selemnos, Spercheios, Strymonas/Struma, Tara, Thyamis, Titarisios, Tragus, Tyria, Tytheus, Volinaios, Zacholitikos