kidzsearch.com > wiki   Explore:web images videos games  

Du gamla, du fria
KidzSearch Safe Wikipedia for Kids.
Jump to: navigation, search

Du gamla, du fria is the national anthem of Sweden. The first stanza was written by Richard Dybeck and the second one by Louise Ahlén in 1910. The last stanza is very seldom performed, and in official arrangements only the first stanza is sung.

Lyrics in Swedish

Original verses by Richard Dybeck:

1
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/
2
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
/:Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/
Louise Ahlén's addition from 1910 (usually not seen as part of the national anthem, and not sung)
3
Jag städs vill Dig tjäna, mitt älskade land,
Dig trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
/:Din fana, högt den bragderika bära.:/
4
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
/: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!.:/

English translation

The lyrics in English:

Thou old, Thou freeborn, Thou mountain high Northern land
Thou quiet, Thou joyful, Thou wonderful
I honour Thou most beautiful country on our world
Thy sun, Thy sky, Thy green fields
Thy sun, Thy sky, Thy green fields
Thou rest on memories from the Great Power's days
Then Thy honoured name flew over the World
I know that Thou are and Thou remains as Thou where
I want to live and I want to die in the North!
I want to live and I want to die in the North!
I shall serve Thou, my beloved nation
Thy faith till the death I shall swear
Thy right I shall protect with the mind and the hand
Thy honoured standard high is fluttering
Thy honoured standard high is fluttering
With God, I shall fight for home and hearth
For Sweden, the beloved Fatherland
I change Thou not for everything in this world
I want to live and I want to die in the North!
I want to live and I want to die in the North!

Other websites